Home » Entries posted by مرجان عنابی (Page 2)
Stories written by Onabi

Share Button
Continue reading …

مرجان عنابی ذکیه بیگ، زنی از دیار بی عدالتی و نابرابری، با ترسیم سفر خود به استرالیا در قالب یک داستان و صحبت کردن در مورد اهمیت مشارکت زنان در جامعه  برنده رقابت “جامعه ی من مهم است” شد. ذکیه بیگ در پاکستان به دنیا آمد، بهترین دوران زندگی خود را (کودکی و جوانی) در همانجا سپری […]

Share Button
Continue reading …

نویسنده: مرجان عنابی ساعت دو بعد از ظهر را نشان میدهد و آفتاب روزهای اول سرطان با تمام قدرتش می تابد، اما دخترک چنان با غرور و حس مالکیت راه میرود که کاملا فراموش کرده واقعا نیاز به آب دارد. فقط دو هفته می شود از مهاجرت برگشته. با هربار تماس پاهایش با زمین احساس […]

Share Button
Continue reading …

مرجان عنابی از شهرت تا غربت، مانده ام چه را باور کنم! گویند حکومت آقای کرزی طی چندین سال فرصت های زیادی را برای زنان به ارمغان آورده است. زنان در کنار بدست آوردن چندین جایگاه مهم سیاسی، پا به عرصه قضا و دادستانی نهادند و برای تامین امنیت در صفوف نیروهای نظامی افغانستان جا […]

Share Button
Continue reading …

مرجان عنابی بارها و بارها این عبارت را شنیده ام “اگر فرصت داده شود، به همه ی دنیا ثابت میکنند قادر به انجام چه ها که نیستند.” وقتی آدم دارد باورش می شود که برای انجام  هرکاری نیاز به شخص دیگری است که بیاید و فرصتی مهیا کند تا ما بتوانیم خودرا نشان بدهیم ناگهان […]

Share Button
Continue reading …

مرجان عنابی کویته، تکه ی از زمین که متاسفانه در سرزمینی به اسم پاکستان قرار گرفته است. نه، نمیخواهم در باره اشکها و مظلومیت هایش  بگویم ، این روزها به اندازه ی کافی شنیده اید. آنچه من را متحیر کرد، بدن های پاره پاره ی کودکانش نبود بلکه همت و صلح طلبی این مردم است. […]

Share Button
Continue reading …