Home » Entries posted by eda
Stories written by eda

وزارت تحصیلات عالی در سودای جنجال دوباره

نویسنده: ایدا اصغری در وبسایت رسمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان آمده است که برکناری رئیس و یکی از استادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل صحت ندارد. در اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی افغانستان همچنان آمده است که حل هرگونه موضوع‌های علمی آکادمیک تحصیلی در صلاحیت موسسه‌های تحصیلات عالی می‌باشد و تنها وزارت تحصیلات عالی و موسسه‌های […]

Share Button

نویسنده: ایدا اصغری حمید رحیمی قهرمان بوکس جهان برای دفاع از مقامش شب گذشته با حریفی از روسیه مبارزه کرد و توانست حریف خود را شکست دهد. این مسابقه در شهر هامبورگ آلمان برگزار شده بود. حمید رحیمی توانست حریف خود را در شش روند ضربه ای فنی کند. طبق قانون اتحادیه جهانی بوکس هر […]

Share Button
Continue reading …

گزارش از: ایدا اصغری قرارگزارش ها ۱۵۰ دختردانش آموزدرشهرمزارشریف مسموم شده اند. هفته گذشته نیزبیست دختر دانشجودرغرب کابل مسموم شدند و به شفاخانه انتقال یافتند. دردوسال ونیم گذشته درچهارده اتفاق مشابه درولایت مختلف افغانستان بیش از ۱۴۰۸ دانش آموزمسموم شده اند. دولت افغانستان تاکنون نتوانسته علت واقعی مسمومیت دختران دانش آموز را دریابد. سال گذشته […]

Share Button
Continue reading …

نویسنده: ایدا اصغری قرارگزارش هایی که در بعضی ازصفحات فیس بوک به نشر رسیده است کوچی ها امسال نیز مانند سالهای گذشته بار دیگر به مناطق هزاره نشین آمده اند. آنها همین حالا در تپه های دای میرداد و ناهور خیمه زده اند. فصل بهاراگربرای دیگران گل وگیاه می آورد اما برای مردم هزاره در […]

Share Button
Continue reading …

نویسنده: ایدا اصغری درآستانه روزجهانی کارگر استیم و به همین مناسبت کودکان کاررا فراموش نکنیم. درافغانستان کودکان زیادی استند که به کارهای مختلفی مشغول اند.این کودکان به خاطر پیدا نمودن پول و تامین هزینه های زندگی خودوخانواده هایشان مجبوربه کارهای شاقه استند. اگرچند معضله کارکودکان تنهادرافغانستان نیست بلکه کودکان دربسیاری ازکشورهای فقیرویا درحال رشد، آسیا […]

Share Button
Continue reading …

قسمت اول قسمت دوم مصاحبه کننده :آیدا اصغری ماه گذشته وقتی تازه سازمان جهانی زنان هزاره درحال شکل گرفتن بود،خانم های زیادی ازکشورهای مختلف درجلسات اینترنتی گردهم می آمدیم و من این فرصت را غنیمت شمرده و قسمت اول مصاحبه با زنان فعال هزاره را ترتیب دادم که نشر شد وحالا توجه شما را به […]

Share Button
Continue reading …

قسمت اول مصاحبه کننده: ایدا اصغری دراین روزها جلسات متعددی با تعدادی اززنان فعال هزاره درعرصه حقوق بشر، حقوق مهاجرین، حقوق زنان و وبلاگ نویسان زن هزاره برای تشکیل سازمان جهانی زنان هزاره دراسکایب و فیس بوک داشتیم. من از این فرصت استفاده نموده و مصاحبه ای داشتم با جمعی از آنها که درکشورهای مختلف […]

Share Button
Continue reading …

Share Button
Continue reading …

Share Button
Continue reading …

نویسنده : ایدا اصغری سازمان ملل در۲۰ نوامبرسال ۱۹۸۹  اولین  کنوانسیون حقوق کودکان را به تصویب رساند . این کنوانسیون حقوق مدنی. سیاسی. اقتصادی اجتماعی وفرهنگی کودکان را دربرمی گیرد.  کنوانسیون حقوق کودکان در تمام جهان ازاهمیت زیادی برخورداراست. دولت های امضا کننده ، وظیفه دارند که آن را اجرا کنند. تا کنون اکثر کشورها […]

Share Button
Continue reading …