Home » Archives by category » حقوق بشر » حقوق کودکان

روز جهانی کودک دختر گرامی باد

براساس قطعنامه منتشر شده سازمان ملل در سال ۲۰۱۱، روز یازدهم اکتبر بنام روز جهانی کودک دختر نامگذاری شده است. این نامگذاری به علت وجود مشکلات و چالش هایی است که خاص برای جنس دختر می باشد. در این روز در هر سال به موضوعی خاص پرداخته می شود و امسال به مساله “نو آوری […]

Share Button

نویسنده: ایدا اصغری درآستانه روزجهانی کارگر استیم و به همین مناسبت کودکان کاررا فراموش نکنیم. درافغانستان کودکان زیادی استند که به کارهای مختلفی مشغول اند.این کودکان به خاطر پیدا نمودن پول و تامین هزینه های زندگی خودوخانواده هایشان مجبوربه کارهای شاقه استند. اگرچند معضله کارکودکان تنهادرافغانستان نیست بلکه کودکان دربسیاری ازکشورهای فقیرویا درحال رشد، آسیا […]

Share Button
Continue reading …

نویسنده : نظیفه امیری کودکان به عنوان سرمایه و منبع اصلی رشد وشکوفایی آینده یک جامعه است. نسلی که جانشین بازیگران فعلی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … جامعه خواهند شد. کودک امروز همان رهبران آینده یک جامعه است، چنانچه رهبران امروزی همان کودکان دیروزند که امروز بر مسند تصمیم گیری سرنوشت جامعه […]

Share Button
Continue reading …

نویسنده : ایدا اصغری سازمان ملل در۲۰ نوامبرسال ۱۹۸۹  اولین  کنوانسیون حقوق کودکان را به تصویب رساند . این کنوانسیون حقوق مدنی. سیاسی. اقتصادی اجتماعی وفرهنگی کودکان را دربرمی گیرد.  کنوانسیون حقوق کودکان در تمام جهان ازاهمیت زیادی برخورداراست. دولت های امضا کننده ، وظیفه دارند که آن را اجرا کنند. تا کنون اکثر کشورها […]

Share Button
Continue reading …

عذرا حسینی  دایکندی ولایتی دورافتاده از چشمان دولت، دایکندی ولایتی که هیچ کار بنیادینی در بخش معارف ودیگر بخش های آن صورت نگرفته، دایکندی ولایتی که هیج بنای معیاری برای درس خواندن ندارد،خلاصه دایکندی سرزمین فراموش شده گان.  آری معارف دایکندی فراموش شده ازچشم دیگران باز بدون کوچکترین همکاری دولت مرکزی همانند سال های گذشته […]

Share Button
Continue reading …