Home » Archives by category » اخبار » پاکستان

بسی گُل، فریادگر «امید» و «پایداری»

نویسنده: محمد کاظم وحیدی منبع: شبکه ی سراسری مردم هزاره وقتی از «اعتصاب غذا» در رابطه با کشتار کویته فارغ گشتیم، خانه ی فرهنگ برنامه ی شب شعری را برای مایان و نیز در همبستگی با مردم کویته ترتیب داد. در آن بعدازظهر، بعد از چند شعری که سروده شد، شاعری از دیار خونین کویته […]

Share Button

نویسنده: سیما سحر امروز، بدبختانه بار دیگردر شهری کویته جوی خون جاری شده است که افراطی های وابسته به گروه تندرو مذهبی، دست به کشتار دهشتناک دست جمعی مردم هزاره زده است وآرامش چند روزه مردم هزاره در کویته را بدل به فضایی مرگبار کرده است. می‌دانیم چنین فجایع بزرگ انسانی بار اول نیست که […]

Share Button
Continue reading …

با نگاه به آینده ای روشن برای جامعه ی خود و با هدف ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت زنان هزاره در درون و بیرون جامعه هزاره و ارتقای سطح زندگی آنان و همچنین برای همراهی و تقویت جامعه هزاره در مبارزه علیه دو قرن شدیدترین جنایات ضد بشری، سازمان بین المللی زنان هزاره را تاسیس […]

Share Button
Continue reading …

قسمت اول مصاحبه کننده: ایدا اصغری دراین روزها جلسات متعددی با تعدادی اززنان فعال هزاره درعرصه حقوق بشر، حقوق مهاجرین، حقوق زنان و وبلاگ نویسان زن هزاره برای تشکیل سازمان جهانی زنان هزاره دراسکایب و فیس بوک داشتیم. من از این فرصت استفاده نموده و مصاحبه ای داشتم با جمعی از آنها که درکشورهای مختلف […]

Share Button
Continue reading …