Home » Archives by category » هنر و ادبیات » هنرهای دستی

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی زنان افغانستان در تورنتو، کانادا

این نمایشگاه در جهت غنامندی صنایع دستی زنان افغانستان که بخشی از فرهنگ غنی ما میباشد از سوی “انجمن صنایع دستی زنان افغانستان” برگزار میشود. با شرکت و بازدید از این نمایشگاه به زنان و کودکان در داخل افغانستان که نقش در زنده نگهداشتن این صنعت دارند اعلام حمایت و کمک نمایید. باران حیدری

Share Button