Home » Archives by category » اقتصاد

اهمیت و نقش اقتصاد(۶)- تولیدات ملی

نویسنده: مرجان عنابی تولید ملی در اقتصاد به ارزش پولی همه ی کالاها و خدماتی که در دوره معلومی (معمولا یک سال) در کشوری تولید شده، گفته می شود. بنابراین تولید ملی یک جریان در واحد زمان است که معمولا با واحد پولی کشور مذکور بیان می شود. تولیدات ملی یکی از اصلی ترین شاخص […]

Share Button

نویسنده: مستوره خیرزاد مروری بر بحث در اقتصاد بازارها در قدم اول کلمه بازار یعنی جای یا محلی است که در آن خریداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات دور هم جمع می شوند. از دید یک اقتصاددان، بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد وستد کالاها یا خدمات خاصى […]

Share Button
Continue reading …

نویسنده: مدینه رضایی ده اصل مهم اقتصاد یک جامعه باید تصمیم بگیرد کی چه کاری باید انجام شود و چه گسی آن کار را باید انجام دهد.بیاز به این دارد که عده ای غذا تولید کنند٬ عده ای دیگر لباس تحیه کنند و عده ای نیز نرم افزار کامپیوتری تولید کنند. به محض این که […]

Share Button
Continue reading …

نویسنده: مرجان عنابی نظامهای اقتصادی نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای یک هدف یا منظور باشد.(۱) نظام اقتصادی عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصری است که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت […]

Share Button
Continue reading …

نویسنده: مستوره خیرزاد نظریه های اقتصادی همانطور که نظریه های علمی در سایر علوم، به بررسی روابط علت و معلولی بین پدیده های مختلف در محدوده علم مورد نظر می پردازند، نظریه های اقتصادی نیز روابط علت و معلولی پدیده های اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهند. با استفاده از نظریه های اقتصادی از […]

Share Button
Continue reading …

نویسنده: مرجان عنابی در میان تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زندگی مطرح است. اقتصاد در تمام ابعاد یک جامعه(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و …) از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا استقلال جامعه و قدرت مقاومت آن در مقابل حوادث طبیعی و اجتماعی، شکوه و عظمت یک جامعه در مقابل […]

Share Button
Continue reading …