Home » Archives by category » اخبار » استرالیا

اندونزی برزخی برای پناهجویان هزاره

نویسنده: نرگس بهاری بیشترین پناهجویانی که در اندونزی بسر می برند هزاره می باشند. طبق گزارش منتشر شده در رادیو استرالیا، اندونزی تبدیل به برزخی برای این پناهجویان شده است. آن ها پناهجویانی هستند که از افغانستان، پاکستان و ایران، برای رسیدن به استرالیا به اندونزی رفته اند. اکنون اندونزی برای آنان به برزخی تبدیل […]

Share Button

با نگاه به آینده ای روشن برای جامعه ی خود و با هدف ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت زنان هزاره در درون و بیرون جامعه هزاره و ارتقای سطح زندگی آنان و همچنین برای همراهی و تقویت جامعه هزاره در مبارزه علیه دو قرن شدیدترین جنایات ضد بشری، سازمان بین المللی زنان هزاره را تاسیس […]

Share Button
Continue reading …

در بین ۲۰۰ زنی که نامزد جایزه فعالترین زنان در استرالیا شده بودند خانم نجیبه وظیفه دوست  به همرا پنج زن دیگر، موفق به دریافت جایزه زن فعال سال ۲۰۱۳ در استرالیا شد. نامزدان این جایزه که به مناسبت روز جهانی زن داده میشود،  زنان موفقی هستند که در عرصه های مختلف اجتماعی فعالیت دارند. […]

Share Button
Continue reading …