Home » Archives by category » اخبار » کانادا

سازمان بین المللی زنان هزاره تاسیس شد

با نگاه به آینده ای روشن برای جامعه ی خود و با هدف ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت زنان هزاره در درون و بیرون جامعه هزاره و ارتقای سطح زندگی آنان و همچنین برای همراهی و تقویت جامعه هزاره در مبارزه علیه دو قرن شدیدترین جنایات ضد بشری، سازمان بین المللی زنان هزاره را تاسیس […]

Share Button

این انجمن در اکتبر ۲۰۱۲ راجستر گردیده است. از آنجایی که اکثر مردم افغانستان از جمله مردم ولایتهای جنوب ،مرکز و شمال  به شغل مالداری اشتغال دارند واز صنایع دستی خوبی مانند قالین بافی ، نمد ، گلیم و دست دوزی های  برخوردار می باشند این انجمن قصد دارد هنر دستی زنان افغانستان را به نمایش […]

Share Button
Continue reading …