بهار هزاره ها با حملات کوچی ها شروع می شود

566

نویسنده: ایدا اصغری
قرارگزارش هایی که در بعضی ازصفحات فیس بوک به نشر رسیده است کوچی ها امسال نیز مانند سالهای گذشته بار دیگر به مناطق هزاره نشین آمده اند. آنها همین حالا در تپه های دای میرداد و ناهور خیمه زده اند.
فصل بهاراگربرای دیگران گل وگیاه می آورد اما برای مردم هزاره در طی این یازده سال گذشته همیشه جنگ، بی خانمانی، آتش گرفتن مزارع ودار و ندار هستی شان و کوچ های اجباری به همراه داشته و امسال نیز شاید بار دیگرشاهد تکرار این تراژدی باشیم.
دولت افغانستان هر سال با آغاز حملات کوچی ها با همکاری طالبان به مناطق هزاره نشین قول و قرار حل مشکلات مردم را می دهند اما درعمل در این یازده سال گذشته هیچ کاری صورت نگرفته و امسال نیز تاکنون هیچ برنامه ای ازجانب دولت اعلام نشده است.
اگرازنظرحقوقی و انسانی به مساله کوچی ها نگاه شود به راحتی می شود در این راستا راه های عملی و منطقی یافت. کوچی و کوچیگری تنها معضل و مشکل افغانستان نیست. امروزه کوچی ها دربسیاری از کشورهای آسیایی همچون ایران وترکیه و کشورهای اروپایی زندگی می کنند و گاهی دراین کشورها نیز مشکلات و مسائل اجتماعی را سبب می شوند. اما هیچ گاه مشکلاتی را که کوچی ها دراین کشورها خلق می کنند به اندازه نیست که درافغانستان هرساله اتفاق می افتد. 

رومانیا یکی ازکشورهایی است که بیشترین جمعیت کوچی وکولی را دراروپا دارد. درتمام اروپا در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون کوچی زندگی می کنند. اکثراین مردم به دزدی های کوچک ، گدایی، مالداری، و تعداد اندکی هم به دست فروشی مشغول اند. دزدی در نزد کوچی ها مانند یک کار هنری است. آنها برای خرده دزدی هایشان حکایات زیادی دارند. از جمله کوچی‌های اروپا در این باره می گویند : “هنگامی که یهودیان می خواستندعیسی را به دار بکشند پیش از وقت چهار مسمار (میخ ) برای کوبیدن دستها و پاهای او به چوبه دار آماده گردانیده بودند ، ولی یک نفر از کولیان که شاهد این ماجرا بوده بنا به میل ذاتیش یکی از آنها را دزدیده وپنهان کرد. چون این دزدی باعث تخفیف عذاب و شکنجه مسیح در بالای دار شد، خداوند از این عمل کوچی ها خشنود شده و به پاداش آن ، دزدی را برای کوچی‌ها مباح کرد، اما به این شرط که تنها به دزدی های مختصر و کوچک قانع باشند و نیتشان از دزدی تنها رفع نیازمندیها و تهیه لوازم زندگی از قبیل خوراک و پوشاک باشد .”
تعدادی ازکولی ها وکوچی های اروپا فرزندان شان را به خاطراعتقادات و سنت های شان مانند کوچی ها افغان به مدرسه نمی فرستند. اما دراین سالهای اخیر دولت های این کشورها تلاش در ساکن کردن این مردم نموده و ثمره تلاش این دولت ها نتیجه خوبی هم برای دولت های این کشورها درکمتر شدن جرم و جنایات و دزدی و فروش مواد مخدر را دارا بوده  و هم برای خود کوچی ها برای داشتن یک زندگی مرفه و دسترسی به تعلیم و بهداشت داشته است.

تصویری از کولی های اروپایی از قرن گذشته

تصویری از کولی های اروپایی از قرن گذشته

روسیه نیز یکی از کشورهایی است که قبیله های مختلفی از کوچی در آن زندگی می کنند. همان طور که کوچی ها در کشورهای مختلف به نام های مختلف یاد می شوند در روسیه نیز این مردم به نام سیگان یاد می شوند. مردم سیگان از قدیمی ترین ساکنان این کشور بوده اند اما برای سالیان زیادی با کشورهای مثل روسیه، فنلند و سویدن در رفت و آمد هستند.
اگرچند مردم سیگان حالا دیگر با کوچیگری زندگی نمی کنند اما هنوز هم تعدادی به مالداری و کوچ های فصلی در داخل مرزهای روسیه می پردازند.
نظر به قانون روسیه، مناطقی به عنوان مالچراهای همگانی نشانی شده اند و همه مردم می توانند از این مناطق به عنوان علف چرا استفاده نمایند. این حق شامل مردم بومی و سیگان ها می شود. هیچ کسی حق ندارد این مناطق را به عنوان مالکیت شخصی خود در بیاورد و دیگران را از استفاده آن منع کنند. در کنار آن مناطقی است که نزدیک شهر ها و قریه ها قرار دارد. این مناطق مربوط به مردمان بومی بوده و سیگانها حق استفاده از این مناطق را ندارند. اگر مردم این مناطق به مالداری و زمین داری مشغول نیستند سیگان ها می توانند از علف های این مناطق استفاده نمایند اما حق اولیت به مردم محل داده می شود. سیگان ها باید در زمان عبور و مرور شان از یک منطقه به منطقه دیگر به حریم شخصی مردم تجاوز ننمایند و خساراتی به مردم محل به بار نیاورند.
با توجه به مثال های بالا، کشورهای زیادی هستند که جمعیت زیادی از کوچی ها را در درون خود جای داده اند. اما این کشورها با ایجاد قوانین انسانی و مدنی از یک طرف و تلاش برای ساکن کردن کوچی ها و متوقف کردن کوچیگری خدمت بزرگی هم به مردم بومی و ساکن و هم برای کوچی ها انجام داده اند.
اگرزندگی سیگان ها را قبل ازساکن شدن با حالا درروسیه مقایسه نمایم، این مردم به حق وحقوق زیادی دست یافته اند. آنها  ازتمام حق و حقوقی که دیگر روسها برخوردارند استفاده می کنند. جوانان سیگان حالا به جای گدایی، دزدی، مصرف زیاد مشروبات الکلی به مدرسه می روند و در بهترین ادارات دولتی مشغول به کارند.

nhubxqsfkz__600_500_kochi
درافغانستان با وجود اینکه در ماده ۱۴ قانون اساسی افغانستان به صراحت ذکر شده است که:”دولت برای انکشاف زراعت ومالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق مینماید…” اما دولت جز سو استفاده از کوچی ها در راستای سیاست های نژادگرایانه خود کاری نکرده اند.
چگونه دولت افغانستان می تواند ادعای قانون مداری و حمایت از زراعت و مالداری کند، وقتی سالانه برای چند ماه کوچی ها درآن کوه های کم آب وعلف هزارستان، که مردم به هزارسختی علف چند گوسفند خود را پیدا می کند به کوچی ها اجازه می دهد که با زوراسلحه و توپ و راکت به زمین های آن مردم زراعت پیشه که برای پیدا کردن نان حلال برخلاف مناطق پشتون نشین که تریاک و هروئین می کارند، گندم وجوکشت می کنند، حمله کرده و زمین های آن مردم را علفچر شترهایی سازند که توسط آن شترها اسلحه و تریاک به کشورهای دیگر قاچاق می شود؟
درآخر اینکه اگر دولت افغانستان و پارلمان به مشکل کوچی ها و هزاره ها رسیدگی نکنند امکان دارد که مانند سالهای گذشته بار دیگر شاهد یک فاجعه باشیم.

Share Button

One Response to بهار هزاره ها با حملات کوچی ها شروع می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *