التزام وتعهد دربرابر قانون و آگاهی مساعی ما درمبارزه با خشونت علیه زنان را به موفقیت می رساند

نویسنده: مرجان عنابی
التزام وتعهد دربرابر قانون و آگاهی مساعی ما درمبارزه با خشونت علیه زنان را به موفقیت می رساند
نمایندگان مجلس در بحث روی قانون منع خشونت علیه زنان به دو گروه تقسیم شده اند، هرکدام روی موضع گیری های خودشان تاکید می کنند. در بحث های داغ که روز دوشنبه هفته گذشته در نشست عمومی مجلس صورت گرفت، برخی وکلا ادعا کردند که یک تعداد از اعضای این مجلس با قانون منع خشونت علیه زنان به گونهء عقده مندانه برخورد می کنند.
این در حالی است که قدسیه نیازی رییس دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان روز گذشته در کنفرانسی گفت که: دولت افغانستان در تلاش این است که با ایجاد سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان مقابله با این پدیده را تشدید نماید وبا تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان زنده گی امنی را برای زنان کشور تدارک نماید. خانم نیازی با تاکید بر این نکته که مواردی از خشونت علیه زنان که به این نهاد می رسد بررسی وعاملان خشونت به داد گاه کشانده می شوند گفت: ” دولت افغانستان برای جلو گیری از گراف جرایم، مبارزه با خشونت علیه زنان وحمایت از حقوق زنان ، قانون محو خشونت علیه زنان را در تمام ارگان های عدلی وقضایی مورد اجرا قرار داده است”.
اما قدسیه نیازی گفت که: تمام قضایای خشونت علیه زنان که به این سارنوالی رسیده است مورد پیگرد قرار گرفته ودر سه سال اخیر بیش از ۱۵۰۰ مورد خشونت علیه زنان توسط این نهاد بررسی وبرای رسیده گی وصدور حکم به نهاد های عدلی وقضایی ارجاع شده است.
سیده مژگان مصطفوی معین وزارت امور زنان هم دراین کنفرانس گفت که : بسیاری از عاملین خشونت علیه زنان گرفتار ومحاکمه شده است اما تایید کرد که برخی از آنان موفق به فرار ازکشور شده وبه خارج رفته است.
این درحالی است که قرار گزارش های نشر شده در رسانه ها خشونت در برابر زنان در سال جاری سیر صعودی داشته وگراف خشونت در برابر زنان روز تا روز بلند تر رفته است. قبلا کمیسیون مستقل حقوق بشر ووزارت امور زنان وهم دفتر معاونت ملل متحد( یوناما) در کابل نگرانی خود از بلند رفتن گراف خشونت ها در برابر زنان را اعلام داشته بودند. ونهاد های مدنی وموسسات حامی حقوق زنان از نهاد های عدلی وقضایی به خاطر تطبیق واجرا نکردن قانون محو خشونت علیه زنان انتقاد های را مطرح و خواهان رسیده گی جدی تری در موارد مختلف خشونت در برابر زنان گردیده بودند.
ثریا صبحرنگ کمیشنر حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابرازنگرانی از وضعیت نا به هنجار زنان در کشور گفته که : درسال جاری خشونت ها علیه زنان ۲۸ در صد افزایش یافته است.
درهر حال گسترش دامنه فعالیت سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان به تمام ولایات وجدیت رسیده گی وبررسی موارد خشونت وتطبیق واجرای بموقع وصد درصدی قوانین وقانون منع خشونت علیه زنان چیزی است که به خوبی مورد استقبال مردم افغانستان قرارمی گیرد .
چون بدون شک تطبیق قانون وازجمله قانون محو خشونت علیه زنان درکاهش جرایم ومحو بد رفتاری وخشونت علیه زنان بسیار مفید وموثر است. البته باید درکنار التزام به تطبیق قانون وبرخورد جدی با ناقضان وعوامل خشونت در برابر زنان، برنامه ریزی برای بالا بردن آگاهی عمومی ازجایگاه وحقوق زنان ونقش سازنده ی را که آنان می توانند دوشادوش مردان در اعمار کشور وحرکت به سوی توسعه وانکشاف بازی کنند وایجاد باور نسبت به ظرفیت واستعداد خداداد شان در خدمت به کشور ومردم افغانستان وهم چنان مبارزه علیه سنت های ناپسند اجتماعی و رسم ورواج های نادرستی که کمر مردم مارا خمیده ساخته و…، را نیز نباید از یاد برد تا بتوان به خشونت در برابر زنان من حیث یک پدیده بیگانه با شریعت وارزش های انسانی نقطه پایان گذاشت.
بدون شک دانش وآگاهی وهم التزام وتعهد دربرابر قانون وپیروی ازارزش ها وهنجارهای پسندیده است که دوشادوش هم می تواند مارا در مبارزه مان در برابر خشونت علیه زنان یاری رساند وتلاش ها ومساعی مارا در این زمینه به موفقیت قرین سازد.

Share Button

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *