سید واحد بهشتی به جرم قتل شکیلا محاکمه می شود

به دنبال عدم رسیدگى به دوسیه شکیلا در بامیان، دوسیه به درخواست خانواده شکیلا به حوزه پانزدهم کابل انتقال یافته و سارنوال عبدالغفار جاوید، سارنوال موظف قضیه شده است.
در دادخواهى سارنوالى به صورت مشروح ادعاهاى طرف هاى مختلف آمده است. واحدى بهشتى رسما از سوى سارنوالى متهم به قتل و تجاوز به شکیلا شده است و سارنوال موظف خواستار اشد مجازات براى او مى باشد.

در بخشى از دادخواهى آمده است که “به ملاحظه اوراق دوسیه، تحقیقات به عمل آمده، نظریه طبی ریاست خدمات طب عدلی، ادعای مستقیم ورثه مقتوله، اظهارات شهود در جلسه علنی محکمه …و قراین موجود در دوسیه بیانگر آن است که … شکیلا بنت محمد بخش، حوالی ساعت ٢ بعد از ظهر جمعه مؤرخ ١٣٩٠/١١/٠٧ در حویلی آقای واحدی طور مرموز عمدا به قتل رسیده و هیچ گونه دلایل و مدارک قانونی قتل عمد را به خود کشی توجیه نماید در اوراق دوسیه به نظر نمی رسد و چنین استنباط می گردد که آقای واحدی با سوء استفاده از صلاحیت و قدرت خویش بالای … شکیلا، دختر باکره خیاشنه ی قربان، محافظ و مستخدم خویش که در یک حویلی زندگی می کردند، تجاوز نموده و به ملاحظه نظریه طب عدلی بکارت موصوفه را زائل و نظر به قراین موجود در دوسیه احتمالا … شکیلا از اثر تجاوز حامله شده … آقای واحدی به منظور کتمان حقیقت و پوشانیدن جنایت خویش به هر نحوی که بوده شکیلا را به واسطه فیر مرمی کلاشینکوف … به قتل رسانیده و بدون اینکه موضوع را به ارگان های امنیتی و عدلی اطلاع بدهند، قتل را خود کشی وانمود ساخته، صحنه ی قتل را مغشوش نموده.” است.
قرار است که دوسیه شکیلا توسط قاضى عبد الباسط بختیارى مورد قضاوت قرار بگیرد. در دوسیه سارنوال موظف آمده است که واحدى بهشتى به قید ضمانت آزاد است.
قضیه شکیلا در حدود یک و نیم سال است که در محاکم و سارنوالى دست به دست مى شود. تا حالا بارها سارنوالى بامیان از سوى خانواده شکیلا و فعالان جامعه مدنى متهم به کارشکنى و حمایت از واحدى بهشتى شده است. اینک مطرح شدن این دوسیه در محاکم پایتخت این امیدوارى را خلق کرده تا به آن رسیدگى شود. گفته مى شود که فکورى بهشتى در گروپ پارلمانى داکتر صادق مدبر از مسؤولین دفتر ریاست جمهورى است و او از حامیان اصلى آنها در این مدت بوده است.
از طرف دیگر واحدى گفته است که ادعاى محمد علم برادر مقتوله حقیقت ندارد و توطیه ی رقیبان آنها است. او منکر قتل و تجاوز به شکیلا مى باشد.

منبع: رسانه

Share Button

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *