راهنمایی برای علاقمندان تحصیل درناروی

نویسنده: ایدا اصغری

چند روز می‌شود که تعطیلات تابستانی در مکتب‌ها ودانشگاه های ناروی شروع شده است. سال تحصیلی جدید بعد از رخصتی شروع می‌شود. وقت ثبت نام مقدماتی برای پذیرش در دانشگاه‌ها ومکاتب گذشته است؛ اما برای خیلی ها شاید این رخصتی فرصتی باشد که بتوانند در مورد سال‌های آینده وبرنامه های آینده خود فکرکنند وتصمیم بگیرند. در ناروی افغانستانی‌های زیادی زندگی می‌کنند که در زمان‌های متفاوت به این کشور مهاجرت کرده اند. اکثر این مهاجرین بنا به دلایل ومشکلاتی نتوانسته اند که تحصیلات ابتدائی ومتوسطه خودرا به پایان برسانند. نوجوانان نارویژی -افغانستانی که در ناروی زندگی می‌کنند شاید مشکلاتی برای ادامه تحصیل پیدا نکنند وهمین طور با تحصیل می‌توانند آینده خودرا تضمین کنند اما برای بزرگسالان مهاجر که در ناروی زندگی می‌کنند مشکلات زیاد است.
1vho.ashx
درناروی اگرمدرک نداشته باشید نمی‌توانید کار کنید. مهم نیست که شما در افغانستان چند سال تجربه کاری دارید. دراین کشور مدرک تحصیلی مهم است؛ اما ناامید نباید بود. درهمین کشورهم راه های گوناگونی برای ادامه تحصیل بزرگسالان وجود دارد. افرادی بالای ۲۵ سال ویا بالای ۱۸ هم می‌توانند ادامه تحصیل بدهند. اگرشما حتا دوره‌های آموزشی ابتدائی را نخوانده باشید باز هم می‌توانید دراینجا شروع کنیدو از دوره ابتدائیه وبا گذاشتاندن دوره‌های مخصوص آموزشی ابتدائیه ومتوسطه برای بزرگسالان می‌توانید وارددانشگاه شوید ویا هم فقط گواهی نامه رشته ی را بگیرید که قبلن در آن رشته تجربه کاری داشته اید. این گواهی نامه خود سند معتبری است برای اینکه بخواهید دوباره در رشته که قبلا تجربه داشته‌اید کار کنید ومعاش خوب بگیرید. شما بزرگسالان باپشت کار می‌توانید آینده خودرا تغیر بدهید.

تحصیل در ناروی مجانی است. در این نوشته می‌خواهم در مورد راه های آموزش در ناروی بنویسم وبعضی کورسهای آموزشی که برای بزرگسالان وجود دارد و بسیاری از هموطنان ما در مورد آن اطلاع ندارند را معرفی کنم.

آموزش ابتدایی. Grunnskole

آموزش ابتدایی و متوسط به افراد سنین ۶ تا ۹ و۱۰ تا ۱۶ داده می‌شود. گذراندن این دوره آموزشی اجباری است.

مدارس دبستانی ومتوسطه مقدماتی از سنین ۶ تا ۱۶

دوره متوسطه مقدماتی

از ۱۰ تا ۱۲ سال

دوره ابتدائیه

از ۶ تا ۹ سال

دوره تکمیلی ابتدائیه

از ۱۳ تا ۱۶ سال

مهم‌ترین برنامه‌های درسی وآموزشی تمام این دوره‌ها دروس ریاضیات، اجتماعیات، هنر وصنایع دستی، علوم طبیعی، انگلیسی، موسیقی، تربیت بدنی وموضوعات مربوط به محیط زیست می‌باشد.

آموزش متوسطه. videregående

تمام شاگردان که آموزش دوره متوسطه مقدماتی را به اتمام رسانیده‌اند حق قانونی ورود به آموزش تکمیلی متوسطه را دارند. آموزش متوسطه از سنین ۱۶ تا ۱۹ ارایه می‌گردد.

در این دوره آموزشی امکان این هم وجود دارد که رشته‌ ای را برایتان انتخاب کنید که بتوانید بعد از اتمام دوره پیش دانشگاهی ودوسال کار عملی گواهی نامه بگیرید. با چنین گواهی نامه شما می توانید در رشته های مخصوصی کار کنید. این رشته ها شامل راننده گی امبولانس، لوله کشی، آشپزی، بهداشت ومراقبت اجتماعی، کمک پرستار و غیره می شود.

اگر شما خواهان ادامه تحصیل استید ، مهم است که رشته ای را انتخاب کنید که بعد از آن بتوانید برای تحصیلات عالی وارد دانشگاه شوید و پیشرفت نمائید. چون شما با انتخاب رانندگی امبولانس فقط می توانید همان راننده امبولانس باشیدو این رشته ای نیست که شما بتوانید برای ادامه آن وارد دانشگاه شوید .

انتخاب رشته های دیگر سختی ها و مشکلات خود را دارد. درسها و مضامین مشکل تر و جدی تر می شوند اما با کوشش و تلاش هیچ کاری غیر ممکن نیست.

در سایت زیر شما می توانید معلومات مفصل در مورد رشته های مختلف پیدا کنید.

http://www.vilbli.no

آموزش عالی

نمرات شما در دوره آموزش متوسطه تاثیری زیادی روی ادامه تحصیل دررشته دلخواه شما در دانشگاه دارد. درناروی درخواست آموزش عالی براساس نمرات واینکه چقدر درخواست فرستاده شده تعین می‌شود. به طور مثال برای قبول شدن در رشته پرستاری دربعضی دانشگاها نمرات زیادی لازم نیست اما برای همین رشته در دانشگاه دیگری نمرات خیلی بالایی لازم است تا قبول شوید. این به خاطرآن است که شاید در یک دانشگاه در خواست کمی ارسال شده ودر دانشگاه دیگر درخواستی زیادی. بنا انتخاب محل تحصیل، مضامینی را که در دوره متوسطه خوانده اید و نمرات شما نقش زیادی روی قبولی شما در رشته دلخواه تان دارد و به این مساله باید توجه کنید.

درناروی در دوره متوسطه مضمون‌های از قبیل تاریخ، ادبیات، اجتماعیات، تربیت بدنی، ریاضیات، انگلیسی مضامینی است که همه شاگردان باید آموزش بیبیند؛ اما هرشاگرد در دوره متوسطه باید سه مضمون دیگر هم انتخاب کند که اینرا شاگرد می‌تواند براساس علاقه مندی خود انتخاب کند واین مضمون‌ها تعین کننده اکثر رشته‌های عالی در دانشگاه‌ها می‌شود. به طور مثال اگر یک شاگرد بخواهد در رشته طب بخواند، باید در دوره آموزشی متوسطه بجز مضمون‌های عمومی مضمون‌های فزیک۱و۲، شیمی۱و۲ وبیولوژی ۱و۲ وریاضی۱و۲را هم آموزش دیده باشد ودرامتحانات قبول شده باشد.

رشته‌های که در ناروی علاقمندان زیادی دارد و کشور ناروی هم به آن ضرورت دارد عبارت اند از:

معماری، حفاظت ازکودکان، علوم پزشکی وعلوم آزمایشگاهی، زیست شناسی، داروسازی، فیزیوتراپی، فناوری اطلاعات وکمپیوتر، مهندسی، روزنامه نگاری، حقوق، پزشکی، آموزش وپرورش، روان شناسی، مراقبت‌های اجتماعی، پرستاری، حسابداری وغیره.

شروع سال تحصیلی دانشگاه ها از ماه اگوست آغاز شده ه وتا ماه ژنویه ادامه دارد وزبان های آموزشی دانشگاه ها نارویژی وانگلیسی است.

اخرین مهلت برای خانه پری فرم های درخواست شمولیت دردانشگاه ۱۵ اپریل می‌باشد.

http://utdanning.no

شاگردان از طریق این سایت درخواست برای آموزش عالی می‌دهند

https://sok.samordnaopptak.no/studier


دوره‌های آموزشی ابتدائیه برای بزرگسالان

در ناروی افراد بالای ۱۶ سال حق آموزش دوره ابتدائیه را دارد. همچنان حق راهنمایی وتوصیه های برای شروع کردن در مکتب‌های متوسطه برای بزرگسالان را دارا می‌باشند. در شهری که زندگی می‌کنید کمون شهر مسئول ارزیابی مدارک ورهنمایی شما برای آموزش است.

آموزش وتجربه غیر رسمی شما که از طریق کار ویا آموزش کورس های کوتاه مدت بدست آوده اید تعین کننده این است که آیا شما نیاز به آموزش دارید یا نه. اگر این تجربه وآموزش غیر رسمی شما از طرف کمونتان مورد قبول باشد لازم نیست که آموزش ابتدائیه را ادامه بدهید. می‌توانید مستقیم در خواست آموزش متوسطه را بدهید. انوقت مدارک و درخواست شما در ولایت تان بررسی می‌شود. برای بزرگسالان هم مثل جوانان ونوجوانان آموزش وپرورش وتمام مواد درسی مجانی می‌باشد.

برای معلومات بیشتر به این سایت مراجعه کنید.

http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole-voksne/

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/livslang-laring/voksenopplaring.html?id=1426

آموزش متوسطه برای بزرگسالان

اگر شما بالای ۲۵ سال هستید وآموزش ابتدائیه را در هرجایی که بوده‌اید به اتمام رسانده‌اید اما آموزش متوسطه را به اتمام نرسانده‌اید حق تمام آموزش متوسطه را دارا می‌باشید. آموزش وتجربه غیر رسمی شما نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بسیاری از بزرگسالان روزها و یا شبها کار می کنند. اما دوره های آموزشی که برای بزرگسالان در نظر گرفته شده زمان های متفاوتی دارد. کسانی که روزانه کار می کنند می توانند در کلاس های شبانه ثبت نام کنند و بر عکس آن نیز می توانند درس بخوانند.

در کنار آن بزرگسالانی که مجبورند بیشتر کار کنند می توانند حتی یک یا چند مضمون را که برایشان مناسب است انتخاب کنند.

چون آموزش و تجربه کاری بزرگسالان تعین کننده این است که کدام وچند مضمون را باید بخوانند تا بتوانند مدرک وگواهی نامه بگیرند.

زمانی که مدارک تان را برای ادامه تحصیل می فرستید فراموش نکنید که گواهی نامه های را که از کورس های آموزشی کوتاه مدت گرفته اید را نیز برای مقامات ولایتی تان بفرستید. اگر شما این مدارک را ندارید، می توانید تجربه کاری تان را خودتان در معرفی نامه تان بنویسید.

اگر مقام های ولایتی آموزش و تجربه کاری را قبول نکنند آنها موظف هستند که زمینه تحصیل شما را فراهم کنند.

دوره های آموزشی برای بزرگسالان در تمام ولایات ناروی وجود دارد. این دورا ها شامل کسانی نیز می شوند که خواندن و نوشتن را در زبان مادری خود بلد نیستند. دوره های آموزشی برای بزرگ سالان شامل دو دوره است. دوره اول زبان نارویژی و اجتماعیات است. اگر شما امتحان این دوره را به خوبی سپری کنید وارد دوره دوم آموزشی می شوید. برای تعدادی این دوره مشکل است و به همین خاطر در همین دوره برای شما تعیین می کنند که این دوره را در یک سال و یا دو سال بخوانید.

در دوره آموزش ابتدائیه برای بزرگسالان مضمون های ذیل تتدریس می شود: زبان نارویژی، انگلیسی، ریاضیات، اجتماعیات و اگر شما علاقمند به مضمون بیشتر باشید نیز می توانید انتخاب کنید.

دراینجا من فرم های را برایتان گذاشته ام که در همین سال روان برای درخواست آموزش ابتدائیه برای بزرگسالان استفاده شده است‫.

http://www.felles.oslovo.no/other/Søknadsskjema,%20grunnskole,%20Oslo%20VO%202013,%20til%20nett.pdf

http://www.sarpsborg.com/Global/Diverse/Norsksenteret/Dokumenter/søknad%20grunnskole_ny.pdf

چنان که قبلا گفتم این دوره‌های آموزشی هم شبانه تدریس می‌شود وهم روزانه بنا شما می توانید به ادرس های ذیل تماس بگیرید ومعلومات بیشتر بدست آورید.

Alta voksenopplæringssenter/مرکز آموزش ابتدائیه بزرگسالان در التا ناروی

Kjeldsbergveien 10,

۹۵۱۱ Alta

Tlf 78 48 18 30

Faks 78 48 18 14

‫…………

مرکز آموزش ابتدائیه برای بزرگسالان در وادسو

Pedagogisk Senter

Postboks 139

۹۸۱۱ Vadsø

E-post: postmottak.pedagogisksenter@vadso.kommune.no

Besøksadresse pedagogisk senter: Fabrikkveien 35

Telefonnummer:

Resepsjon: 78 94 27 50

Rektor: 78 94 27 51

Personal rom 1: 78 94 27 54

Personal rom 2: 78 94 27 55

Fax 78 94 24 19

………

Oslo Voksenopplæring مرکز آموزش ابتدائیه برای بزرگسالان در اسلو

Servicesenteret: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget

Postboks 6033 Etterstad, 0601 Oslo

Tlf: 23 47 00 00 • Faks: 23 47 00 99

Ansvarlig redaktør: Torill Madsen Brandser

……….

Haugesundsgata 27, 4014 Stavanger مرکز آموزش ابتدائیه بزرگسالان در استاوانگر

Postboks 1576 Kjelvene, 4093 Stavanger

-Telefon: 51506600

-E-post: post@johannesls.no

-Internett: www.velkommentiljohannes.no

‫……

ترمسو

Søknaden sendes til:

Voksenopplæringa i Tromsø,

Fr. Nansenplass 4,

۹۰۰۸ TROMSØ

شماره تماس ۷۷۶۰۵۲۸۱

شماره فاکس ۷۷۶۰۵۲۸۰

امیدوارم این معلومات برای آن عده از هموطنان ما که خواهان ادامه تحصیل استند مفید واقع شده باشد.

Share Button

3 Responses to راهنمایی برای علاقمندان تحصیل درناروی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *